Cảm Biến Radar Đo Mức Silo

  • Model: Sultan Hawk
  • Dãy đo lớn nhất: 65m
  • Tín hiệu ngõ ra: 4-20 mA.
  • Nguồn cấp: 0…220VAC
  • Sai số: 0.25%
  • Có màn hình hiển thị: LCD
  • Tiêu chuẩn bảo vệ IP67
  • Xuất xứ: Hawk – USA

 

ZALO CHAT