Cảm Biến Báo Mức Nước và Đo Mức Nước

Cảm biến đo mức nước trong silo và tanks, bể ngầm, hồ nước, nước thải

Model: MWB1A

Dãy đo: 0-1m, 0-2m, 0-4m, 0-6m, 0-10m, 0-12m…..

Ngõ ra: 4-20mA với chuẩn Hart

Sai số: 0.1-0.2%

Xuất xứ: Hawk – USA

ZALO CHAT