Cảm biến đo mức nước MWB1A

  • Model : MWB1A
  • Dãy đo từ 1m cho đến 12m
  • Power Supply : 7..28VDC
  • Output : 4-20mA Loop
  • Sai số đo mức: 0.25%
  • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67
  • Xuất xứ: Hawk – USA

ZALO CHAT