Cảm biến chênh áp suất PEL

  • Model: PEL
  • Dãy đo: -50..50 Pa, -100..100 Pa, -250..250 Pa, 0..100 Pa, 0..200 Pa, 0…500 Pa, 0..1000 Pa
  • Sai số: 0.5 Pa
  • Ngõ ra tín hiệu: 4-20mA / 0-10V / 0..5V / 0-20mA .
  • Khả năng chịu quá áp: 74Kpa
  • Nhiệt độ làm việc: 0…50ºC
  • Khả năng bảo vê: IP54
  • Nguồn cấp: 24VDC / AC.
  • Kích thước: 105 x 102 x 46 mm
  • Xuất xứ: hãng Produal – Phần Lan.

ZALO CHAT