Cảm biến chênh áp khí

Cảm Biến Chênh Áp Khí

  • Model: PEL / BECK
  • Dãy đo: -50..50 Pa, -100..100 Pa, -500…500 Pa, 0..1000 Pa
  • Ngõ ra tín hiệu : 4-20mA / 0-10V / 0..5V / 0-20mA / 2-10V
  • Nguồn cấp : 18..30VDC
  • Có tùy chọn màn hình hiển thị
  • Xuất xứ: Châu Âu

ZALO CHAT