Bộ lưu nhiệt độ và áp suất

Bộ lưu nhiệt độ và áp suất – datalogger  

Số lượng kênh : 4 kênh, 8 kênh 12 kênh, …96 kênh 

Màng hình cảm ứng 5,7″.

Đọc các tín hiệu  : 4-20mA / 0-10vdc / Pt100 / TC K, S…

Ghi tín hiệu theo giây, phút, giờ, ngày.

Xuất xứ : Orbit Merret – Cộng Hoà Séc 

ZALO CHAT