Bộ hiển thị nhiệt độ OM402UNI

  • Model: OM402UNI
  • Input: Cảm biến nhiệt độ Pt100, Pt1000, can nhiệt K, J, S…, cảm biến Ni loại NI1000, NI10000.
  • Output: Analog 4-20mA, 0-10V..hoặc relay điều khiển.
  • Hiển thị: 6 LED giá trị. Có kèm đơn vị độ C, độ F..
  • Kích thước: 96 x48 x96 mm.
  • Chống nhiễu tín hiệu 2500VAC
  • Nguồn cấp: 80…250 VAC, 10…30 VDC
  • Thời gian bảo hành: 12 tháng
  • xuất xứ: Orbit Merret – Cộng hòa Séc

ZALO CHAT