Bộ chuyển dòng 4-20mA sang 0-10v

Bộ chuyển đổi 4-20mA sang Áp 0-10v và 0-5v

Model : OMX39PM 

Ngõ vào : 4-20mA, 0-20mA, 0-5v, 0-10v

Ngõ ra : 4-20mA, 0-20mA, 0-5v, 0-10v

Cách ly chống nhiễu : 4000 VAC

Xuất xứ : Orbit Merret – Cộng Hoà Séc

ZALO CHAT