Bộ chuyển đổi nhiệt độ Pt100 sang 4-20mA

Bộ chuyển đổi tín hiệu Pt100

Model : OMX 333UNI

Input : Pt100, can nhiệt K, S, R, E..

Output : 4-20mA, 0-10vdc, 0-5vdc, 0-20mA, 1-5vdc

Cách ly chống nhiễu : 2500 VAC

Sai số : 0.1%

ZALO CHAT