Bộ chuyển biến trở sang 4-20mA và 0-10V

Bộ chuyển biến trở sang 4-20 mA / 0-10 V

Model: OMX 333UNI

Ngõ vào : Các giá trị biến trở

Ngõ ra : 4-20 mA, 0-10 Vdc…

Cách ly chống nhiễu : 3750 VAC

Sai số : 0.1 %

Xuất Xứ. : Orbit Merret – Cộng Hoà Séc

Bảo hành: 18 tháng

ZALO CHAT