Biến Dòng DC Sang 4-20mA

Model: Qi-50-i, Qi-300-i

Dãy đo : 25A, 50A, 150A, 300A

Ngõ ra: 4-20mA

Cách ly : 3500 VAC

Nguồn cho biến dòng : 10..30VDC

Sai số : 0.1%

Hãng sản xuất : QEED – Italy 

ZALO CHAT